De Warmste Week: Liefst Leuven steunt de Zorgcirkels Jongdementie

media_l_7099867

Op vrijdag 23 december kunnen jullie weer genieten van fantastische live kerstmuziek in de winkelstraten tijdens Christmas Shopping in Harmony. De winkels zijn aan de vooravond van het kerstweekend later open om jullie alle tijd te geven om de kerstinkopen te kunnen doen.

De vorige edities van Christmas Shopping in Harmony waren een groot succes en het bleek dat jullie de muzikanten maar wat graag beloonden door een euro of twee in de mandjes te gooien. Vandaar dat het idee ontstaan is om dit jaar jullie gulle giften integraal aan een Leuvens goed doel te schenken. En dat goed doel is dit jaar de Zorgcirkels Jongdementie geworden.

De Zorgcirkels Jongdementie zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat het woon-, zorg- en begeleidingsaanbod voor mensen met jongdementie en hun omgeving onvoldoende uitgebouwd is in onze provincie. Personen beneden de 65 jaar zijn niet het expertisedomein van de ouderenzorg, de toegang tot diensten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is problematisch en de vele psychiatrische gedrags- en emotionele symptomen maken dat ze vaak psychiatrische zorg nodig hebben. Kortom, voor jonge personen met dementie is de zoektocht naar passende hulpverlening onnodig zwaar, aangezien het zorgaanbod beperkt en zeer gefragmenteerd is.

De Zorgcirkels Jongdementie creëert een flexibel en aaneensluitend zorg-op-maat aanbod van verschillende woon-, zorg- en begeleidingsvormen vanaf de eerste symptomen – zolang als nodig en versterkt de veerkracht en het vermogen tot herstel van het familiale systeem.

De 8 Zorgcirkels bestaan uit:

  • Sterke eerstelijnszorg: Er worden zoveel mogelijk partners uit de eerstelijnszorg samen gebracht om de begeleiding en zorg zo goed mogelijk af te stemmen
  • Zorgbegeleiders: Zij zetten in op emotionele en praktische begeleiding en ondersteuning op maat zowel aan huis als in een gepaste omgeving
  • Dagcentrum: Er is een nauwe samenwerking met het dagverzorgingscentrum van woonzorgcentrum De Wingerd. Zij organiseren aangepaste activiteiten voor mensen met jongdementie.
  • Groepswonen: Het wzc De Wingerd biedt een groepswoning aan 8 jonge mensen met dementie. De personeelsleden van uiteenlopende disciplines zorgen voor een aangepast aanbod, zowel individueel als in groep.
  • Vorming: Er worden aangepaste vormingen aangeboden aan zeer diverse doelgroepen (mensen met jongdementie, mantelzorgers, familieleden, studenten, vrijwilligers, buddy’s, professionals,…)
  • Ontmoeting: Er worden praatcafés georganiseerd, ondersteunende bijeenkomsten voor mantelzorgers en de ontmoetingscirkel (dit zijn bijeenkomsten voor mensen met jongdementie waar men in groep ervaringen uitwisselt met lotgenoten)
  • Hét ontmoetingshuis: Een gewoon huis in de straat waar iedereen terecht kan voor informatie, steun, contact met lotgenoten en een zinvolle dagbesteding
  • Buddywerking: Een buddy is een vrijwilliger die op afgesproken tijdstippen tijd vrij maakt voor een persoon met jongdementie om samen alledaagse of bijzondere dingen te doen.

Met Christmas Shopping in Harmony wil Liefst Leuven tijdens de Warmste Week specifiek de aandacht vestigen op de laatste twee cirkels, Het Ontmoetingshuis en de Buddywerking. Er is een grote nood aan betrokken vrijwilligers die samen met personen met jongdementie en hun omgeving activiteiten begeleiden. Liefst Leuven hoopt met Christmas Shopping in Harmony de projecten meer bekendheid te geven en zo nieuwe vrijwilligers aan te trekken, die in hun ontmoeting met personen met jongdementie vertrekken vanuit de kracht van de persoon en focussen op wat de persoon wel nog kan.

De Zorgcirkels tenslotte zijn erop gericht om de zorg thuis zo lang mogelijk haalbaar te maken voor iedereen. Ondersteuning van mantelzorger(s) neemt dan ook een belangrijke plaats in.

Liefst Leuven hoopt jullie aanstaande vrijdag allemaal te verwelkomen!