De 3 Tonghen

Het gebouw waarin u zich momenteel bevindt, is van grote historische waarde. Het maakte immers deel uit van het Collegium Trilingue dat in september 1518 de deuren opende. Leuven was toen in volle bloei. De universiteit, in 1425 op fatsoenlijke wijze met pauselijke bul gesticht, had van de Dijlestad in minder dan een eeuw tijd een van Europa’s belangrijkste intellectuele centra gemaakt. Dit academische hoogtij bracht ’s werelds grootste geesten naar de stad en op deze golven spoelde ook Erasmus in Leuven aan.  Erasmus gold als een van de meest kritische geesten van zijn tijd en stelde de grondvesten van de 16de eeuwse maatschappij gretig in vraag. Hij stelde vast dat de christelijke samenleving al even vervallen was als de kennis van de klassieke talen, en zag een heropleving van de talenkennis als de eerste, essentiële stap naar herstel van beide. Klassieke teksten, maar ook de fundamenten van het christendom – de bijbel en de geschriften van de kerkvaders – moesten volgens Erasmus opnieuw gelezen en bestudeerd worden in hun oorspronkelijke vorm. Hij werd daarin gesteund door zijn goede vriend, de welgestelde diplomaat en kannunnik Hieronymus van Busleyden. Op Erasmus’ aanraden investeerde hij zijn omvangrijk fortuin in de stichting van een instituut waar de drie ‘gewijde talen’ onderwezen werden: Hebreeuws, Grieks en Latijn. Dit werd het Collegium Trilingue, ‘het college van de drie talen’ of kortweg De 3 Tonghen. In de Leuvense volksmond werd deze naam al snel omgedoopt tot De Dry Tonghen.  Het instituut verkreeg op korte tijd internationale faam zonder weerga. In een jaar tijd trok het college maar liefst 3000 studenten aan. De 3 Tonghen werd het belangrijkste humanistische instituut in heel Europa, met studenten uit Portugal, Spanje, Italië, de Scandinavische landen, Hongarije, de Britse eilanden en Frankrijk. Europa’s beste professoren gaven hier les aan grote geesten met klinkende namen als Mercator, Vesalius, Justus Lipsius en Dodoens. Door het directe contact met de oude bronnen werkte het talenonderwijs aan het college als een katalysator voor de andere wetenschappen: oud-studenten van De 3 Tonghen baarden wereldopzien met doorbraken in de geneeskunde, geografie, rechten, natuurkunde, de letteren en de theologie. De Franse Revolutie leidde in 1797 tot de tijdelijke afschaffing van de Leuvense Universiteit, en sloot definitief de deuren van het Collegium Trilingue.  Vandaag vindt u hier de betere keuken, en de goede zorgen van Kimi, Denis en Koen. Tonghen bestuderen is tongen strelen geworden.

Busleidengang 6 a
B-3000 Leuven
Routebeschrijving


Openingsuren: Dinsdag - Woensdag - Donderdag - Vrijdag: 12:00 - 13:30 & 18:00 - 22:00, Zaterdag - Zondag: 18:00 - 22:00
Sluitingsdagen: Maandag


« Terug